hinh anh

Các hình ảnh chức năng phần mềm ketoa.vn   H.1: Quản lý bệnh nhân H.2: Kê toa thuốc H.3: In toa thuốc giấy A4, A5         H4: Quản lý kho thuốc, dịch vụ  H.5: Nhập kho thuốc H.6: Hóa đơn thuốc và dịch vụ H.7: Quản lý tài khoản đăng nhập        H8: Phân quyền người dùng        &nb .....