- chymotrypsin

Alpha chymotrypsin 21microkatals

- chymotrypsin

Alpha chymotrypsin 21microkatals

- Kiisin

Alphachymotrypsin 5000 IU

- tase

alphachymotrypsin 21 microkatals

- tase

alphachymotrypsin 21 microkatals

1-AL

Levocetirizine (dưới dạng Levocetirizine dihydrochloride) 15mg/30ml

1-AL

Levocetirizine (dưới dạng Levocetirizine dihydrochloride) 15mg/30ml

18F-FDG (FDG)

18F-FDG 5,5-125mCi/ml - 5,5-125mCi/ml

2-deoxy-2-(18F)fluoro-D-glucose [Fluorodeoxyglucose (F-18FDG)]

2-deoxy-2-(18F)fluoro-D-glucose [Fluorodeoxyglucose (F-18FDG)]

20% Dextrose in Water for Intravenous Infusion

Dextrose monohydrate 100g/500ml

30% Dextrose in Water

Dextrose monohydrate 150g/500ml

30% Dextrose in Water

Dextrose monohydrat

3B Medi

Vitamin B1, B6, B12

3B Medi

Vitamin B1, B6, B12

3B Pluzs F

vitamin B1, B6, B12, sắt sulfat

3B Pluzs F

vitamin B1, B6, B12, sắt sulfat

3B-B1 B6 B12

Vitamin B1 , B6 , B12

3B-B1B6B12

vitamin B1, B6, B12

3B-Medi

Vitamin B1 Vitamin B6 Vitamin B12

3B-Medi tab

Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 100 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 200 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200 mcg

3BPluzs

Vitamin B1 75 mg, Vitamin B6 75 mg, Vitamin B12 50 mcg

3BSTADA

Thiamin mononitrat; Pyridoxin HCl; Cyanocobalamin

3BTP

Vitamin B1 (Thiamin nitrat) 100 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 200 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200 mcg - 100 mg, 200 mg, 200 mcg

4-Epeedo-50

Epirubicin

4-Epeedo-50

Epirubicin hydrochlorid 50mg

4-Epeedo-50

Epirubicin hydrochlorid 50mg

4,2% w/w Sodium Bicarbonate

Sodium bicarbonate

4.2% w/v Sodium Bicarbonate

Natri Bicarbonate 10,5g/250ml

4.2% w/v Sodium Bicarbonate

Natri Bicarbonate 10,5g/250ml

4.2% w/v Sodium Bicarbonate

Natri Bicarbonate

4.2% w/v Sodium Bicarbonate

Natri Bicarbonate 10,5g/250ml

5-Fluorouracil "Ebewe"

Fluorouracil 50mg/ml

5-Fluorouracil "Ebewe"

Fluorouracil 50mg/ml

5-Fluorouracil "Ebewe"

Fluorouracil 50mg/ml

5-Fluorouracil Ebwe

Fluorouracil

5-FU Onkovis 50mg/ml

Fluorouracil 250mg/5ml

5% Dextrose in lactated ringer s

Dextrose monohydrate; Natri Chlorid; Natri lactat; Kali clorid; canxi clorid.2H20

5D

D-Glucose

a - Chymosin Injection

Alpha-Chymotrypsine

a - Chymotrypsin 5000

Alpha chymotrypsin 5000 USP

a - Chymotrypsin 5000

Alpha chymotrypsin 5000 USP

a - chymotrypsin Stada

a Chymotrypsin

a - Kiisin

a chymotrypsin

a - Kiisin – 5 mg

a chymotrypsin

A Scabs

Permethrin

a- Chymotrypsin

alpha-chymotrypsin 4200 IU

A-Cnotren

Isotretinoin 10mg

A-Cnotren

Isotretinoin 10mg

a-Tase

Alphachymotrypsin 4200 đơn vị USP

A-tinic

tretionin

A. T Ambroxol

Mỗi 5ml chứa Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl) 30mg

A. T Ambroxol

Mỗi 5ml chứa Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl) 30mg

A. T Ambroxol

Mỗi 5ml chứa Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl) 30mg

A. T Ambroxol

Mỗi 5ml chứa Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl) 30mg

A. T Ambroxol

Mỗi 5ml chứa Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl) 30mg

A.C Mexcold

Paracetamol 325 mg; Chlorpheniramin maleat 2 mg

A.C Mexcold

Paracetamol 325 mg; Chlorpheniramin maleat 2 mg

A.C Mexcold

Paracetamol; Chlorpheniramin maleat

A.C Mexcold

Paracetamol ; Chlorpheniramin maleat

A.D.O

Vitamin A palmitat 5000 IU, vitamin D3 400IU

A.D.O

Vitamin A palmitat 5000 IU, vitamin D3 400IU

A.D.O

Vitamin A palmitat 5000 IU, vitamin D3 400IU

A.T Acyclovir 200 mg

Acyclovir 200mg

A.T Alugela

Gói 20g chứa Nhôm phosphat gel 20% 12,380 g

A.T Ambroxol 30mg/ 5 ml

Ambroxol (dưới dạng Ambroxol HCl)

A.T Amikacin 250

Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat) 250mg

A.T Amikacin 500

Amikacin (dưới dạng amikacin sulfat) 500 mg

A.T ANTIHEPATIC

Cao lỏng Actiso ( tương đương 60g Actiso) 120ml

A.T Antihepatic

Cao lỏng Actiso (tương đương 60g Actiso) 120 ml

A.T Antihepatic

Cao lỏng Actiso (tương đương 60g Actiso) 120 ml

A.T Antihepatic

Cao lỏng Actiso (tương đương 60g Actiso) 120 ml

A.T Arginin

Arginin hydroclorid

A.T Arginin

Arginin hydroclorid 400mg

A.T Arginin 1000

Arginin hydroclorid 1000mg/10ml

A.T Arginin 1000

Arginin hydroclorid 1000mg/10ml

A.T Arginin 1000

Arginin hydroclorid 1000mg/10ml

A.T Arginin 1000

Arginin hydroclorid 1000mg/10ml

A.T Arginin 200

Arginin hydroclorid 200mg

A.T Arginin 400

Arginin hydroclorid 400mg/10ml

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa nhanh chóng, copy sử dụng lại toa cũ, toa mẫu
  • Hiệu quả: Lịch sử khám bệnh của bệnh nhân, thống kê doanh thu, lợi nhuận
  • Chuyên nghiệp: Toa thuốc theo chuẩn BYT, liên thông đơn thuốc quốc gia
Xem thêm, Demo