Gói sản phẩm Thời gian sử dụng Giá sản phẩm
Gói sử dụng miễn phí - 10 Ngày

Miễn Phí

Đăng ký
Online cơ bản - Gói sử dụng online 1 năm / 1 user 1 Năm 1.800.000đ Đăng ký
Online chuyên nghiệp - Gói sử dụng online 1 năm / Không giới hạn số lượng user 1 Năm 6.300.000đ Đăng ký
Offline Cơ bản - Gói cài đặt offline cho phòng khám tư - (1 user) 10 Năm 5.300.000đ Đăng ký
Offline chuyên nghiệp - Gói cài đặt offline cho phòng khám tư (2 user) 10 Năm 8.300.000đ Đăng ký
Offline đa khoa - Gói cài đặt offline cho phòng khám đa khoa 10 Năm 18.000.000đ Đăng ký

Tại sao bạn nên chọn phần mềm ketoa.vn cho phòng khám của mình ?

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng