TP.HCM _ PHÒNG KHÁM DA LIỄU BS LÊ THỊ NHÃN


 Phòng Khám Da Liễu Bác Sĩ Nhãn do Bác sĩ Lê Thị Nhãn trực tiếp phụ trách chuyên môn.
Bác sĩ  Nhãn hiện đang công tác chính tại Bệnh Viên Da Liễu TP.HCM, ngoài giờ hành chính thì Bác sĩ Nhãn trực tiếp thăm khám và điều trị ngoài giờ tại phòng khám của mình.

Thông tin liên hệ Phòng Khám Da Liễu Bác Sĩ Nhãn:

- Địa chỉ: 375B Nguyễn Sơn,  Phú Thạnh, Tân Phú, HCM
- Số điện thoại: 0397 963 645
- Thời gian làm việ
c: Thứ 2-  Thứ 6: 17h - 21h, Thứ 7 và Chủ nhật: 08h - 21h.

 

Phòng khám Bác sĩ Nhãn hiện đang sử dụng phần mềm quản lý phòng khám ketoa.vn từ năm 2024. #phanmemquanlyphongkhamchuyenkhoadalieu

#phanmemquanlyphongkhamdalieu

#phongkhamdalieubsnhandalienthongdonthuocquocgia

#phanmemkedonthuocbanghinhthucdientu

#kedondientu #lienthongdonthuocquocgia #phongkhamdalieuquantanphu

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa nhanh chóng, copy sử dụng lại toa cũ, toa mẫu
  • Hiệu quả: Lịch sử khám bệnh của bệnh nhân, thống kê doanh thu, lợi nhuận
  • Chuyên nghiệp: Toa thuốc theo chuẩn BYT, liên thông đơn thuốc quốc gia
Xem thêm, Demo