PHÒNG KHÁM TÂM THẦN - PHÓ GIÁM ĐỘC BV TÂM THẦN


Bác sĩ CKI: Bùi Tiến Dũng  - Phó Giám Đốc Bệnh Viện Tâm Thần Quảng Ninh 

Địa chỉ: Số 3- tổ 48 - khu 3 - Bặch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh 

Phòng khám đang sử dụng phiên bản offline phần mềm quản lý phòng khám ketoa.vn từ năm 2014.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo