PHÒNG KHÁM NỘI THẦN KINH-ĐỘT QUỴ PGS.TS.BS NGUYỄN HUY THẮNG


Địa chỉ: 79 Tôn Thất Hiệp, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng khám do PGS TS BS Nguyễn Huy Thắng, Phó Giám Đốc BV 115 phụ trách. Phòng khám sử dụng phiên bản offline phần mềm quản  lý phòng khám ketoa.vn từ năm 2022.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo