PHÒNG KHÁM NGOẠI - NAM KHOA - TIẾT NIỆU NGUYỄN CHÚC CÔNG


Địa chỉ: 105B Đản Dị - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

Phòng khám của bác sĩ Nguyễn Chúc Công phụ trách sử dụng phần mềm quản lý phòng khám nam khoa ketoa.vn online từ năm 2021

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo