PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TÂM ĐỨC


Địa chỉ: Số 767 Quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang

Phòng khám của bác sĩ CKI Lâm Phúc Minh phụ trách sử dụng phần mềm quản lý phòng khám chuyên khoa online ketoa.vn từ năm 2020.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo